e-Kitap Kullanım Oranları ve Gelişimi

Aşağıda yıllara göre e-kitap kullanım oranları bulunmaktadır. Dijital Yayıncılık sektörünün büyüme hızına şaşıracaksınız…

e-kitap tablo 1

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) istatistiklerine göre Grafik 1’de de görüldüğü gibi 2012 yılında 2011 yılına göre en yüksek artış %152,4 ile web tabanlı e-kitaplarda olmuştur. Yıllara göre web tabanlı e-kitapların yayınlanmasında meydana gelen bu artış Türkiye’de e-kitapların gelişimi açısından oldukça umut vericidir. 2012 yılında yayıncılar tarafından toplam 2928 e-kitap için ISBN alınmıştır. 2012 yılında yayınlanan web tabanlı e-kitapların %43’ü edebiyat ve retorik alanında olmuş, en azı ise dil ve dilbilim alanında olmuştur.

Dijital Yayıncılığın Gelişimi

Top
Google+